Pepatah kata mutiara Arab (Mahfuzat, Muqtathafat)

Posted: March 21, 2011 in Islam

Tulisan berikut ini memuat daftar Pepatah Kata Mutiara Bahasa Arab atau juga biasa disebut dengan Mahfuzat, Muqtathafat, Syair dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati :)
1. من سار على الدرب وصل

Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia
2. من جد وجد

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia
3. من صبر ظفر

Barang siapa sabar beruntunglah ia
4. من قل صدقه قل صديقه

Barang siapa sedikit benarnya/kejujurannya, sedikit pulalah temannya
5. جالس أهل الصدف والوفاء

Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji
6. مودة الصديق تظهر وقت الضيق

Kecintaan/ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan
7. ومااللذة إلا بعد التعب

Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan
8. الصبر يعين على كل عمل

Kesabaran itu menolong segala pekerjaan
9. جرب ولاحظ تكن عارفا

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu
10. اطلب العلم من المهد إلى اللحد

Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur
11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد

Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari
12. الوقت أثمن من الذهب

Waktu itu lebih mahal daripada emas
13. العقل السليم في الجسم السليم

Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat
14. خير جليس في الزمان كتاب

Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku
15. من يزرع يحصد

Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam)
16. خير الأصحاب من يدلك على الخير

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan
17. لولا العلم لكان الناس كالبهائم

Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang
18. العلم في الصغر كالنقش على الحجر

Ilmu pengetahuan diwaktu kecil itu, bagaikan ukiran di atas batu
19. لن ترجع الأيام التي مضت

Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu
20. تعلمن صغيرا واعمل له كبيرا

Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar
21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah
22. الاتحاد أساس النجاح

Bersatu adalah pangkal keberhasilan
23. لا تحتقر مسكينا وكن له معينا

Jangan engkau menghina orang miskin bahkan jadilah penolong baginya
24. الشرف بالأدب لا بالنسب

Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, (budi pekerti) bukan dengan keturunan
25. سلامة الإنسان في حفظ اللسان

Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya)
26. آداب المرء خير من ذهبه

Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya
27. سوء الخلق يعدي

Kerusakan budi pekerti/akhlaq itu menular
28. آفة العلم النسيان

Bencana ilmu itu adalah lupa
29. إذا صدق العزم وضح السبيل

Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya
30. لا تحتقر من دونك فلكل شيئ مزية

Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan
31. أصلح نفسك يصلح لك الناس

Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu
32. فكر قبل أن تعزم

Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan (merencanakan)
33. من عرف بعد السفر استعد

Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia
34. من حفر حفرة وقع فيها

Barang siapa menggali lobang, akan terperosoklah ia di dalamnya
35. عدو عاقل خير من صديق جاهل

Musuh yang pandai, lebih baik daripada
36. من كثر إحسانه كثر إخوانه

Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pulalah temannya
37. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas
38. لا تؤخر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم

Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengejakannya hari ini
39. اترك الشر يتركك

Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu
40. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia itu, adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia
41. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة

Di dalam hati-hati itu adanya keselamatan, dan di dalam tergesa-gesa itu adanya penyesalan
42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة

Buah sembrono/lengah itu penyesalan, dan buah cermat itu keselamatan
43. الرفق بالضعيف من خلق الشريف

Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu, adalah suatu perangai orang yang mulia (terhormat)
44. فجزاء سيئة سيئة مثلها

Pahala/imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya
45. ترك الجواب على الجاهل جواب

Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya
46. من عذب لسانه كثر إخوانه

Barang siapa manir tutur katanya (perkataannya) banyaklah temannya
47. إذا تم العقل قل الكلام

Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya
48. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ

Barang siapa mencari teman yang tidak bercela, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman
49. قل الحق ولو كان مرا

Katakanlah yang benar itu, walaupun pahit
50. خير مالك ما نفعك

Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu
51. خير الأمور أوساطها

Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang saja)
52. لكل مقام مقال ولكل مقال مقام

Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat
53. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت

Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki)
54. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا

Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir
55. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والحسب

Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti
56. لكل عمل ثواب ولكل كلام جواب

Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya
57. وعامل الناس بما تحب منه دائما

Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya
58. هلك امرؤ لم يعرف قدره

Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri
59. رأس الذنوب الكذب

Pokok dosa itu, adalah kebohongan
60. من ظلم ظلم

Barang siapa menganiaya niscaya akan dianiaya
61. ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب

Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan
62. لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر

Janganlah engkau bersikap lemah, sehingga kamu akan diperas, dan janganlah kamu bersikap keras, sehingga kamu akan dipatahkan
63. من أعانك على الشر ظلمك

Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka ia telah menyiksamu
64. إخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد ودرهم وصحبة أستاذ وطول زمان

Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas :
– Kecerdasan
– Kethoma’an (terhadap ilmu)
– Kesungguhan
– Harta benda (bekal)
– Mempergauli guru
– Waktu yang panjang
65. العمل يجعل الصعب سهلا

Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah
66. من تأنى نال ما تمنى

Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan
67. اطلب العلم ولو بالصين

Carilah/tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina
68. النظافة من الإيمان

Kebersihan itu sebagian dari iman
69. إذا كبر المطلوب قل المساعد

Kalau besar permintaannya maka sedikitlah penolongnya
70. لا خير في لذة تعقب ندما

Tidak ada baiknya sesuatu keenakan yang diiringi (oleh) penyesalan
71. تنظيم العمل يوفر نصف الوقت

Pengaturan pekerjaan itu menabung sebanyak separohnya waktu
72. رب أخ لم تلده والدة

Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu
73. داووا الغضب بالصمت

Obatilah kemarahan itu dengan diam
74. الكلام ينفذ مالا تنفذه الإبر

Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum
75. ليس كل ما يلمع ذهبا

Bukan setiap yang mengkilat itu emas
76. يسرة المرء تنبئ عن سريرته

Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya
77. قيمة المرء بقدر ما يحسنه

Harga seseorang itu sebesar (sama nilainya) kebaikan yang telah diperbuatnya
78. صديقك من أبكاك لا من أضحكك

Temannmu ialah orang yang menangiskanmu (membuatmu menangis) bukan orang yang membuatmu tertawa
79. عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان

Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah
80. خير الكلام ما قل ودل

Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi penjelasannya/jelas
81. كل شيئ إذا كثر رخص إلا الأدب

Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti
82. أول الغضب جنون وآخره ندم

Permulaan marah itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan
83. العبد يضرب بالعصا والحر نكفيه بالإشارة

Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka (bukan budak) cukuplah dengan isyarat
84. انظر ما قال ولا تنظر من قال

Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan (diucapkan) dan janganlah meperhatikan siapa yang mengatakan
85. الحسود لا يسود

Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia
86. الأعمال بخواعمها

Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya
87. إلهي لست للفردوس أهلا # ولا أقوى على النار الجحيم

Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka
فهب لي توبة واغفر ذنوبي # فإنك غافر الذنب العظيم

Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dosa yang besar
ذنوبي مثل أعداد الرمال # فهب لي توبة ياذاالجلال

Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan
وعمري ناقص في كل يوم # وذنبي زاد كيف احتمال

Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku menanggungnya
إلهي عبدك العاصي أتاك # مقرا بالذنوب وقد دعاك

Wahai, Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepada Mu
فإن تغفر فأنت لذا أهل # فإن تطرد فمن نرجو سواك

Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah ahli pengampun
Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?

 

sumber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s